Degalų tiekimo perjungėjo funkcijos

 1. Perjungėju galima pasirinkti degalų rūšį: benziną arba dujas. Nuspaudus jungtuką iš vienos degalų rūšies tiekimo režimo pereinama prie kitos.
 2. Žalias viešos diodas (LED) simbolis (G) signalizuoja maitinimo dujomis ir diagnostikos režimus.
 3. Oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis) – maitinimas benzinu.
 4. Raudonas šviesos diodas (LED). Degalų rezervo rodiklis.
 5. Žalias šviesos diodas (LED). Degalų lygis bake.

Perjungėjo funkcijos: būseną signalizuojantys šviesos diodai (LED)

 1. Oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis) – maitinimas benzinu.
 2. Žalias šviesos diodas (LED) simbolis (G) šviečia, vadinasi, variklis maitinamas dujomis.
 3. Žalias šviesos diodas (LED) (simbolis (G) mirkčioja, vadinasi, sistema ruošiasi pereiti į maitinimo dujomis režimą.
 4. Zumeris – maitinimas benzinu. Valdymo blokas automatiškai persijungia į maitinimo benzinu režimą, kadangi bake nėra dujų arba valdymo blokas užfiksuoja klaidą dujų įrangos sistemoje.

Informacija apie dujų kiekį bake:

(5 diodai, išdėstyti mygtuko viršuje)

 1. Raudonas šviesos diodas (LED) – minimalus dujų kiekio rezervas.
 2. Žalias šviesos diodas (LED) – dujų bako turis – 25 proc.
 3. Žalias šviesos diodas (LED) – dujų bako tūris – 50 proc.
 4. Žalias šviesos diodas (LED) – dujų bako tūris – 75 proc.
 5. Žalias šviesos diodas (LED)- bakas pilnas.

Naudojimasis degalų rūšies keitimo perjungėju

Rankinis perjungimas į maitinio suskystintomis dujomis (LPG) režimą

Norint persijungti iš maitinimo benzinu režimo (šviečia oranžinis šviesos diodas (LED), reikia nuspausti mygtuką (LOGO LOVATO). Žalias šviesos diodas (LED) pradeda mirkčioti – šiuo atveju automobilis toliau bus maitinamas benzinu. Įvykdžius visas maitinimo režimui perjungti reikalingas sąlygas, valdymo blokas iš maitinimo benzinu režimo persijungia į maitinimą dujomis režimą. Kai oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis) ant perjungėjo užgęsta ir ima šviesti žalia šviesos diodas, vadinasi, automobilis yra maitinamas dujomis.

Rankinis perjungimas iš maitinimo benzinu režimą

Norint persijungti iš maitinimo dujomis režimo (šviečia žalias šviesos diodas (LED), reikia nuspausti mygtuką (LOGO LOVATO). Užsidega oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis), o žalias švuesos diodas (LED) (G raidės simbolis) užgęsta. Nuo to momento automobilis maitinamas benzinu.

Automatinis persijungimas į maitinimo suskystinomis dujomis (LPG) režimą

Pasukus užvedimo spynelėje raktelį įsižiebia oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis). Žalias šviesos diodas (LED) pradeda mirkčioti – šiuo atveju automobilis yra maitinamas benzinu. Įvykdžius visas maitinimo režimui perjungti reikalingas sąlygas valdymo blokas persijungia iš maitinimo benzinu režimo į maitinimą dujomis režimą. Oranžinis šviesos diodas (LED) (benzino kolonėlės simbolis) ant perjungėjo užgęsta, ir ima šviesti žalias šviesos diodas (LED) (G raidės simbolis), vadinasi, automobilis maitinamas dujomis.

Automatinis persijungimas į maitinimo benzinu režimą

Atliekamas sistemai veikiant maitinimo dujomis režimu – žalias šviesos diodas (LED) (G raidės simbolis). Žali šviesos diodai (LED) pradeda mirkčioti, o zumeris generuoja intensyvų garsinį signalą – tada reikia nuspausti mygtuką (LOGO LOVATO), ir garsinis signalas išsijungs, o automobilis veiks toliau maitinamas benzinu.

Automatinis persijungimas į maitinimą benzinu įvyksta dviem atvejais:

 1. Kai bake visiškai nėra dujų.
 2. Kai dujų įrangos valdymo blokas užfiksuoja klaidą sistemoje. Tokiais atvejais reikia susisiekti su UAB „Redagra“ arba jų įgaliotais atstovais.

Kiti maitinimo režimo perjungimai

Pastabos:

Jei maitinimo benzinu režimu variklio užvesti nepavyksta (pavyzdžiui dėl degalų siurblio sutrikimo ir pan.), jį galima užvesti tiesiogiai maitinimo dujomis režimu. Tokiu atveju paleidžiant variklį pakanka nuspausti ir palaikyti degalų tiekimo perjungėjo mygtuką, kol užsidegs žalias šviesos diodas (G raidės simbolis), ir automobilis užsives dujų režimu.

Variklio paleidimas tiesiogiai maitinant dujomis yra varinis režimas. Jeigu variklis taip paleidžiamas daug kartų, galima pažeisti katalizatorių, tada užsidega kontrolinė lemputė „Tikrinti variklį („Check Engine“). Kad tokių problemų būtų išvengta, sistema paleisti variklį avariniu režimu leidžia 10 kartų. Pasiekus tą skaičių programinė įranga šią funkciją užblokuoja. Funkciją atblokuoti gali technikas, perkraudamas avarinį paleidimų skaitiklį.

Nereikėtų važiuoti maitinimo dujomis režimu, kai benzino bakas visiškai tuščias. Būtinai įsitikinti, ar benzino bakas pripildytas bent ketvirtadaliu