Saugi automobilio su suskystintų dujų (LPG) sistema

EKSPLOATAVIMAS

 1. Kad automobilio su dujų įranga eksploatavimas būtų saugus, reikia sistemingai kontroliuoti jo techninę būklę ir reguliariai atlikti dujų sistemos elementų apžiūros įgaliotose dirbtuvėse, kuriose ši sistema buvo sumontuota.
 2. Kartą per metus būtina atlikti automobilio su įrengta dujų sistema techninius tyrimus – tai taikoma ir naujiems automobiliams.
 3. Netinkamo veikimo arba sistemos nesandarumo atveju reikia nedelsiant užsukti vožtuvus, esančius plastikiniame suskystintų dujų (LPG) bako korpuse arba po gaubtu suskystintų dujų (LPG) bako viduje.
 4. Visi tvarkymo ir taisymo darbai gali būti atliekami tik patvirtintose suskystintų dujų (LPG) sistemų montavimo dirbtuvėse.
 5. Automobilio su suskystintų dujų (LPG) sistema garažas turi būti tinkamai vėdinamas. Griežtai draudžiama laikyti automobilį garaže, kuriame yra apžiūros duobė.
 6. Dujų bakas turi būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo bagažinėje slankioti galinčių daiktų. Reikėtų nepamiršti, kad automobilio, kuriame įrengta suskystintų dujų LPG) sistema, krovumas yra mažesnis tiek, kiek sveria balas su dujomis.
 7. Suskystintos dujos (LPG) į automobilį su dujų sistema pilamos tik dujų degalinėse, ir tai gali atlikti apmokytas degalinės darbuotojas.
 8. Įvykus nelaimingam atsitikimui reikia atitinkamai elgtis:
  • Išjungti degimą ir kitus srovės imtuvus,
  • Užsukti dujų vožtuvus ant suskystintų dujų (LPG) bako,
  • Palikti atidarytą variklio dangtį,
  • Nerūkyti arti nelaimingo atsitikimo vietos.
 9. Prieš toliau eksploatuojant į susidūrimą patekusią transporto priemonę reikia ją patikrinti patvirtintose dujų varomų automobilių dirbtuvėse.
 10. Draudžiama bandyti suskystintomis dujomis (LPG) varomą automobilį stumiant arba velkant.
 11. Griežtai draudžiama:
  • Savarankiškai taisyti arba reguliuoti suskystintų dujų (LPG) sistemą,
  • Pilti į automobilį buitines arba pramones dujas.
  • Perpildyti baką kaip 80 proc.
  • Šildyti baką,
  • Eksploatuoti nesandarią sistemą,
  • Ieškoti nesandarios vietos naudojant liepsną.